Diensten

Wij assisteren en adviseren ondernemingen bij het identificeren, evalueren en implementeren van verbeteringsinitiatieven op strategisch, organisatorisch en operationeel gebied. Daarnaast verzorgen wij (in-house) trainingen en workshops.

 

Strategie

Iedere organisatie streeft naar een goede mix van product-markt-combinaties. Dit vereist een goed inzicht in de toegevoegde waarde van elk product en dienst voor uw huidige en potentiële afnemers. Een gezonde bedrijfsvoering vereist bovendien goed inzicht in de kosten en prestaties van de uitgevoerde activiteiten per product(groep), dienst en klant. Dat laatste geldt ook voor de ingekochte diensten bij uw toeleveranciers en dienstverleners. Het grootste deel van de totale bedrijfskosten betreft immers ingekochte producten of diensten. Inzicht in de kostenstructuur van de toeleveranciers en dienstverleners is een voorwaarde om die kosten te kunnen beheersen.

Op strategisch gebied helpen wij het management van een onderneming onder meer met de volgende diensten:

 

Structuur en Organisatie

De structuur van een onderneming dient de strategie te volgen, met andere woorden: de structuur moet worden afgestemd op het bereiken van de vastgestelde doelstelling wat betreft service en winst. Het betreft hier de processen die moeten worden uitgevoerd. De belangrijkste processen in de praktijk zijn: Inkoop & Productie, Ordermanagement & Verkoop, Magazijn & Voorraadmanagement, Distributie en Administratie & Beheer. Het vastleggen van de taken van de mensen binnen elk van de processen is van groot belang voor het bereiken van de doelstellingen.

Wij helpen het management van een onderneming onder meer met de volgende diensten:

 

Operaties

Op het gebied van de verschillende operaties assisteren wij het management van een onderneming onder meer op de volgende gebieden:

 

Instrumenten en Technieken

In onze advieswerkzaamheden maken wij gebruik van professionele software ontwikkeld door gespecialiseerde leveranciers. Op deze wijze kunnen wij u garanderen dat de geboden oplossing optimaal is binnen de gestelde randvoorwaarden. Zo maken wij gebruik van software op het gebied van:

Netwerkoptimalisatie

Om bij de gestelde serviceniveaus een optimale combinatie van depots, voorraden en transportdiensten te vinden is software met een goede netwerkoptimalisatie - functionaliteit noodzakelijk. Optimaal betekent in de praktijk: bij de gestelde serviceniveaus, tegen minimale overall kosten en bij aanvaardbare risico's.
Onze consultants kunnen omgaan met de software van verschillende leveranciers en de resultaten in een juist perspectief beoordelen.

Voorraadanalyse

Met deze software kunt u snel en kundig de samenstelling en omloopsnelheid van (diverse en omvangrijke) voorraden analyseren. Er volgt een duidelijk overzicht van de snellopers en minder courante artikelen. In combinatie met een product portfolioanalyse volgt een indruk van de toegevoegde waarde van de verschillende artikelen. Wij voeren de analyse in nauwe samenwerking met uw medewerkers uit.

Simulatie

Vooral in productie en logistieke omgevingen kan het verstandig zijn een en ander te simuleren voordat een belangrijke investering wordt gedaan. Zo kunnen relatief snel verschillende lay-out configuraties van magazijnen worden vergeleken wat betreft productiviteit en kosten. Wij voeren de simulatie samen met u uit.